Harmonogram

DZIEŃ 1 - 6 kwietnia 2024 r. (sobota)
godz. 8:00 - 8:30 PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW
Collegium Anatomicum
Zakład Histologii i Embriologii
ul. Święcickiego 6
godz. 8:30 - 10:00 METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH (WYKŁAD)
prof. dr hab. Michał Nowicki
Collegium Anatomicum
Zakład Histologii i Embriologii
ul. Święcickiego 6
godz. 10:15 - 15:30 ZOOLOGIA (WARSZTATY)
dr n. biol. Anna Słodkowicz-Kowalska, dr n. med. Łukasz Skrzypczak
Collegium im. prof. Józefa Chmiela
Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej
ul. Święcickiego 4, sala 109
DZIEŃ 2 - 7 kwietnia 2024 r. (niedziela)
godz. 8:30 - 13:45 BIOCHEMIA (WARSZTATY)
Centrum Biologii Medycznej
Katedra i Zakład Chemii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej
ul. Rokietnicka 8
godz. 14:00 - 16:30 BIOINFORMATYKA (WARSZTATY)
dr n. chem. Paweł Pięta
Centrum Biologii Medycznej
ul. Rokietnicka 8, sala 1016
DZIEŃ 3 - 13 kwietnia 2024 r. (sobota)
godz. 9:00 - 11:15 BIOLOGIA MOLEKULARNA (WYKŁAD)
prof. dr hab. Adrianna Mostowska
Collegium Pharmceuticum
ul. Rokietnicka 3, budynek B, sala nr 2
godz. 11:30 - 16:45 BOTANIKA Z MYKOLOGIĄ (WARSZTATY)
Collegium Pharmceuticum
Pracownia Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii
ul. Rokietnicka 3, piętro II
DZIEŃ 4 - 14 kwietnia 2024 r. (niedziela)
godz. 8:30 - 13:45 BIOSTATYSTYKA (WARSZTATY)
dr n. med. Izabela Miechowicz
Collegium im. Adama Wrzoska
Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki
ul. Rokietnicka 7
godz. 14:00 - 16:15 PODSTAWY PROGRAMOWANIA W R (WARSZTATY)
prof. dr hab. Marcin Ruciński
Centrum Biologii Medycznej
ul. Rokietnicka 8, sala nr 1016